Офіційний сайт Куликівського району Чернігівської області

УКРАЇНА
КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24 травня 2011 року № 9

Про забезпечення доступу до
публічної інформації

    Із метою забезпечення прозорості та відкритості в діяльності районної ради, реалізації права громадян на доступ до публічної інформації, керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації»:
    1. Визначити особою, відповідальною за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації в районній раді заступника голови районної ради Мельник В.М.
        1.1. Заступнику голови районної ради визначити спеціальні місця для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію та вжити заходи щодо забезпечення відповідною оргтехнікою.
    2. Визначити загальний відділ виконавчого апарату районної ради відповідальним структурним підрозділом із питань запитів на інформацію, що надходять до районної ради та ведення їх обліку.
        2.1. Начальнику загального відділу виконавчого апарату районної ради Замулі С.В.:
        - забезпечувати організацію роботи по опрацюванню, систематизації, аналізу та контролю за своєчасним задоволенням запитів, ведення обліку запитів на інформацію;
        - здійснювати ведення реєстрації запитів на інформацію, в тому числі, що надходять до районної ради поштою, факсом, телефоном, електронною поштою;
        - забезпечувати надання консультативної допомоги запитувачам під час оформлення запитів;
        - постійно забезпечувати виконання заходів з оприлюднення інформації на офіційному сайті Куликівського району відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
    3. Затвердити форму запиту на інформацію (додається).
    4. Затвердити перелік відомостей, що становлять службову інформацію (додається).
    5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної                                                                                                                                                                         С.І.Калашник

Форма запиту на інформацію


Закон України "Про доступ до публічної інформації"

© «Мережа АйТі-Консалтинг », 2006