Офіційний сайт Куликівського району Чернігівської області

УКРАЇНА
КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
/п’ята сесія шостого скликання/

РІШЕННЯ

28 вересня 2011 року

Про звіт голови районної
державної адміністрації

Відповідно до пунктів 16, 28 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
звіт голови районної державної адміністрації Шпака О.А. про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку району в 2011 році взяти до відома.

Голова районної ради                                                                                             С.І. Калашник

УКРАЇНА
КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
/п’ята сесія шостого скликання/

РІШЕННЯ

28 вересня 2011 року

Про звіт про виконання
районного бюджету
за І півріччя 2011 року

    Розглянувши звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за І півріччя 2011 року, відповідно до ст.80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
    1. Затвердити звіт про виконання загального фонду районного бюджету за І півріччя 2011 року по доходах у сумі 21391677,62 грн., по видатках у сумі 23250318,62 грн.
    2. Затвердити звіт про виконання спеціального фонду районного бюджету по доходах у сумі 545088,41 грн., по видатках у сумі 490394,36 грн.

Голова районної ради                                                                                             С.І. Калашник

УКРАЇНА
КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
/п’ята сесія шостого скликання/

РІШЕННЯ

28 вересня 2011 року

Про внесення змін до рішення
районної ради від 30 грудня 2010 року
«Про районний бюджет на 2011 рік»

    Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 78 Бюджетного кодексу України, районна рада вирішила:
    1. Внести зміни до рішення районної ради від 30 грудня 2010 року „Про районний бюджет на 2011 рік” (зі змінами від 31 березня 2011 року та від 24 червня 2011 року).
      1.1. Пункт 1 викласти в наступній редакції: „Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2011 рік у сумі 48 824 508,60 грн. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 47 315 375,00 грн., спеціального фонду бюджету 1 509 133,60 грн., у тому числі бюджету розвитку 411 194,60 грн. (додаток 1).”
      1.2. Пункт 2 викласти в наступній редакції: „Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2011 рік у сумі 48 877 508,60 грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 47 270 102,93 грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 1 607 405,67 грн., у тому числі бюджету розвитку 509 466,67 грн. за функціональною (додаток 2) та відомчою (додаток 3) структурами бюджету.”
      1.3. В абзацах 2, 3 пункту 4 цифри „61757,07” змінити цифрами „98272,07”.
      1.4. В абзаці 6 пункту 5 цифри „230500” замінити цифрами „252400”.
      1.5. Абзац 8 пункту 5 викласти в наступній редакції: „іншої субвенції спеціального фонду (бюджету розвитку) з бюджетів сільських рад до спеціального фонду районного бюджету у сумі 394 894,60 грн., у тому числі:
      - на реконструкцію ганку центрального входу будівлі районної ради – 84 691 грн.,
      - на реконструкцію будівлі районної ради із заміною вікон – 18 809 грн.,
      - на виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції Куликівської ЗОШ І – ІІІ ст. – 90 000 грн.,
      - на придбання котла для Дроздівського дитячого садка – 7000 грн.,
      - на капітальний ремонт Орлівської лікарської амбулаторії – 194 394,60 грн.”
      1.6. В абзаці 11 пункту 5 цифри „550200” замінити цифрами „534200”.
      1.7. Пункт 5 доповнити абзацами: „додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 5900 грн.”; „додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на заразну та активну форму туберкульозу у сумі 10000 грн.”; „додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки бюджетам сільських рад у сумі 67000 грн.; „іншої субвенції спеціального фонду (бюджету розвитку) бюджету Дроздівської сільської ради на придбання котла для Дроздівського дитячого садка у сумі 7000 грн.”; „іншої субвенції загального фонду районного бюджету обласному бюджету для забезпечення співфінансування реконструкції котельні Ковчинської ЗОШ І – ІІІ ст. у сумі 5900 грн.”; „іншої субвенції спеціального фонду бюджетів сільських рад районному бюджету для подальшої передачі до обласного бюджету на заходи з утилізації непридатних пестицидів і нерозпізнаних отрутохімікатів у сумі 40 000 грн.”; „іншої субвенції спеціального фонду районного бюджету обласному бюджету у сумі 40 000 грн. на заходи з утилізації непридатних пестицидів і нерозпізнаних отрутохімікатів”; „іншої субвенції загального фонду бюджетів сільських рад районному бюджету на видатки, що враховуються при визначення міжбюджетних трансфертів, а саме на заходи із розвитку дошкільної освіти в сумі 21 428 грн.”; „іншої субвенції загального фонду районного бюджету Куликівському селищному бюджету на розвиток дошкільної освіти у сумі 21 428 грн.”; „іншої субвенції бюджетам сільських рад на преміювання за результатами трудового суперництва за І півріччя 2011 року у сумі 1000 грн., а саме Вересоцькій сільській раді – 200 грн, Горбівській сільській раді – 500 грн, Смолянській сільській раді – 300 грн.”
      1.8. У пункті 7 цифри „20000” замінити цифрами „5000”.
      1.9. У пункті 9 цифри „30075” замінити цифрами „8159”.
     1.10. У пункті 11 цифри „550200” замінити цифрами „516978”.
     1.11. Додатки 1-8 викласти в новій редакції.

    2. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Голова районної ради                                                                                                  С.І. Калашник

УКРАЇНА
КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
/п’ята сесія шостого скликання/

РІШЕННЯ

28 вересня 2011 року

Про Програму підтримки особистих
селянських господарств при проведенні
оздоровлення поголів’я худоби від
інфекційних хвороб тварин в
Куликівському районі на 2011-2015 роки

    Із метою проведення оздоровлення маточного поголів’я від інфекційних хвороб в частині лейкозу по господарствах населення, підвищення рівня якості молочної продукції, що виробляється в особистих господарствах населення, відповідно до статті 10 Закону України «Про особисте селянське господарство», Законів України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року» та «Про ветеринарну медицину», керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

    1. Затвердити Програму підтримки особистих селянських господарств при проведенні оздоровлення поголів’я худоби від інфекційних хвороб тварин в Куликівському районі на 2011-2015 роки (далі Програма), що додається .

    2. Районній державній адміністрації:
        2.1. Забезпечити організаційне виконання заходів цієї Програми.
        2.2. При виконанні районного бюджету на 2011 рік, а також при формуванні районного бюджету на 2012-2015 роки передбачити видатки на виконання заходів Програми в межах фінансових можливостей бюджету.

    3. Рекомендувати селищній та сільським радам вживати заходи щодо сприяння в реалізації цієї Програми.

    4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з аграрних питань та охорони навколишнього природного середовища.

Голова районної ради                                                                                                                 С.І. Калашник

УКРАЇНА
КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
/п’ята сесія шостого скликання/

РІШЕННЯ

28 вересня 2011 року

Про Програму розвитку архівної
справи у Куликівському районі
на 2011 – 2015 роки

    Із метою підтримки розвитку архівної справи в районі, забезпечення гарантованого зберігання та ефективного використання документів Національного архівного фонду України, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
    1. Затвердити Програму розвитку архівної справи у Куликівському районі на 2011–2015 роки (далі – Програма) згідно додатку.
    2. Районній державній адміністрації при внесенні змін до районного бюджету на 2011 рік, а також при формуванні районного бюджету на 2012 – 2015 роки передбачати фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах фінансових можливостей бюджету.
    3. Районній державній адміністрації здійснювати координацію виконання заходів, передбачених Програмою, та упродовж січня наступного за звітним періодом року інформувати районну раду про її виконання.
    4. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності та комунальної власності.

Голова районної ради                                                                                                                     С.І. Калашник

УКРАЇНА
КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
/п’ята сесія шостого скликання/

РІШЕННЯ

28 вересня 2011 року

Про реорганізацію Кладьківської
загальноосвітньої школи I-III ступенів

    Відповідно до частини 6 статті 11, частини 2 статті 37 Закону України «Про загальну середню освіту» та керуючись статтею 8, пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
    1. Реорганізувати Кладьківську загальноосвітню школу I-III ступенів в Кладьківську загальноосвітню школу I-II ступенів.
    2. Райдержадміністрації та відділу освіти райдержадміністрації забезпечити реорганізацію Кладьківської загальноосвітньої школи I-III ступенів в Кладьківську загальноосвітню школу I-II ступенів відповідно до чинного законодавства.
    3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності та комунальної власності.

Голова районної ради                                                                                                                      С.І. Калашник

УКРАЇНА
КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
/п’ята сесія шостого скликання/

РІШЕННЯ

28 вересня 2011 року

Про внесення доповнень до рішення
районної ради від 31 березня 2011 року
«Про Перелік об’єктів спільної
власності територіальних громад
сіл, селища Куликівського району,
що підлягають приватизації у 2011 році»

    Із метою реалізації завдань по приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Куликівського району, що підлягають приватизації у 2011 році та забезпечення надходження коштів до районного бюджету, керуючись пунктом 19 частини 1 статті 43 та частиною 6 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

    1. Внести доповнення до рішення районної ради від 31 березня 2011 року «Про перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Куликівського району, що підлягають приватизації у 2011 році, а саме:
        1.2. доповнити Перелік об’єктів спільної власності територіальної громади сіл, селища Куликівського району, що підлягають приватизації у 2011 році пунктом 13 наступного змісту:

Назва об'єкта

Група об'єкта

Місцезнаходження об'єкта

Площа м.2

Балансоутримувач

Запропонований спосіб приватизації

13

Приміщення гаражів (Б-1) згідно інвентарної справи 6-1, 8-1, 9-1. А смт Куликівка, вул. Щорса,110 64 Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Продаж із аукціону

    2. Органу приватизації Куликівської районної ради здійснити заходи по приватизації зазначених об’єктів відповідно до вимог чинного законодавства з питань приватизації та цього рішення.

    3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету та соціально–економічного розвитку й з питань депутатської діяльності, регламенту, законності та комунальної власності.

Голова районної ради                                                                                                                          С.І. Калашник

УКРАЇНА
КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
/п’ята сесія шостого скликання/

РІШЕННЯ

28 вересня 2011 року

Про безоплатне прийняття до
спільної власності територіальних
громад сіл, селища Куликівського
району автомобіля УАЗ-3962

    Розглянувши рішення Салтиково-Двицької сільської ради Куликівського району від 20 квітня 2011 року «Про безоплатну передачу автомобіля УАЗ-3962, шасі №036179, реєстр. №2447 ЧНН, 1987 р.в. на баланс комунального закладу Куликівська ЦРЛ», керуючись рішенням районної ради від 17 вересня 2010 року «Про надання згоди на безоплатне прийняття до спільної власності територіальних громад сіл, селища Куликівського району закладів охорони здоров’я» та пунктом 19 частини 1 статті 43, статтею 60 та частиною 10 розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
    1. Прийняти безоплатно із власності територіальної громади села Салтикова Дівиця Куликівського району Чернігівської області до спільної власності територіальних громад сіл, селища Куликівського району автомобіль УАЗ-3962, 1987 року випуску, державний номер 24-47 ЧНН.
    2. Включити автомобіль УАЗ-3962 державний номер 24-47 ЧНН до переліку об’єктів комунальної власності, оперативне управління якими здійснює комунальний заклад «Куликівська центральна районна лікарня».
    3. Районній державній адміністрації та Куликівській центральній районній лікарні в місячний термін забезпечити прийом-передачу автомобіля УАЗ-3962 державний номер 24-47 ЧНН згідно з вимогами чинного законодавства.
    4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності та комунальної власності.

Голова районної ради                                                                                                                         С.І. Калашник

УКРАЇНА
КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
/п’ята сесія шостого скликання/

РІШЕННЯ

28 вересня 2011 року

Про план роботи Куликівської
районної ради на 2012 рік

Із метою організації діяльності районної ради, в тому числі щодо здійснення державної регуляторної політики, відповідно до статей 1, 5, 7, 31, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись пунктом 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
1.Затвердити план роботи Куликівської районної ради на 2012 рік згідно з додатком 1.
2.Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Куликівської районної ради на 2012 рік згідно з додатком 2.
3.Доручити президії районної ради при необхідності вносити зміни до плану роботи ради.
4.Дане рішення оприлюднити на офіційному веб-сайті Куликівської районної ради в п’ятиденний термін з дня його прийняття та підписання. Перелік основних питань для розгляду на пленарних засіданнях районної ради та план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Куликівської районної ради на 2012 рік опублікувати в районній газеті «Поліська правда».
5.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови та постійні комісії районної ради.

Додатки

Голова районної ради                                                                                                                                          С.І. Калашник

УКРАЇНА
КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
/п’ята сесія шостого скликання/

РІШЕННЯ

28 вересня 2011 року

Про внесення змін та доповнень до рішення
районної ради від 31 березня 2011 року
«Про Комплексну програму профілактики
правопорушень у Куликівському районі
на 2011–2013 роки»

    Із метою ефективного запобігання вчиненню правопорушень та посилення протидії злочинності в районі, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
    1.Внести зміни та доповнення до рішення районної ради від 31 березня 2011 року «Про Комплексну програму профілактики правопорушень у Куликівському районі на 2011–2013 роки», а саме до Комплексної програми профілактики правопорушень у Куликівському районі на 2011–2013 роки:
        1.1.В абзаці першому ІV розділу «Фінансування заходів для виконання Програми» друге речення викласти в новій редакції: «Розподіл необхідних коштів для виконання заходів передбачених Програмою по роках наступний: 2011 рік – 35 тис.грн., 2012 рік – 35 тис.грн., 2013 рік – 35 тис.грн.».
        1.2.Пункт 35 VІ розділу «Основні заходи, передбачені Комплексною програмою профілактики правопорушень у Куликівському районі на 2011-2013 роки» викласти в новій редакції: «35. У весняно-літній період вживати додаткових заходів для забезпечення охорони громадського порядку в місцях масового відпочинку громадян - парках, скверах, лісонасадженнях, пляжах. Встановити в смт Куликівка в місцях із найбільш складною криміногенною ситуацією та масового перебування громадян камери відеоспостереження. Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації, Куликівська селищна рада, Куликівський РВ УМВС України 2011-2013 роки».
        1.3.У додатку до Комплексної програми профілактики правопорушень у Куликівському районі на 2011–2013 роки пункти 7 та 9 викласти в новій редакції:

    2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності та комунальної власності.

Голова районної ради                                                                                                                      С.І. Калашник

УКРАЇНА
КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
/п’ята сесія шостого скликання/

РІШЕННЯ

28 вересня 2011 року

Про запит депутата Чуяна Б.В.

    Заслухавши запит депутата районної ради Чуяна Б.В. щодо видалення аварійних дерев у лісосмузі вздовж автодороги Куликівка-Смолянка-Олишівка, відповідно до статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», керуючись пунктом 9 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
    районній державній адміністрації розглянути депутатський запит та повідомити про результати районну раду та депутата до 25 жовтня 2011 року.

Голова районної ради                                                                                                                                  С.І. Калашник

Повернення до списку новин

 

© «Мережа АйТі-Консалтинг », 2006