Офіційний сайт Куликівського району Чернігівської області

УКРАЇНА
КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
/сьома сесія шостого скликання/

РІШЕННЯ

28 грудня 2011 року

Про звіт голови
районної ради

    Керуючись статтями 43, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила: звіт голови районної ради взяти до відома.

Голова районної ради                                                                                                                          С.І. Калашник

УКРАЇНА
КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
/сьома сесія шостого скликання/

РІШЕННЯ

28 грудня 2011 року

Про Програму економічного і
соціального розвитку Куликівського району на 2012 рік

    Із метою створення умов для динамічного зростання економіки району, підвищення інвестиційно-інноваційної активності та поліпшення життя населення, відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про державні цільові програми», «Про стимулювання розвитку регіонів», керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»? районна рада вирішила:
    1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Куликівського району на 2012 рік (додається).
    2. Районній державній адміністрації:
        2.1. Забезпечити організацію виконання цієї Програми;
        2.2. Довести до селищної та сільських рад, управлінь, підприємств, організацій, незалежно від форм власності і підпорядкування:
            - розрахункові показники розвитку галузей господарського комплексу району;
            - обсяги реалізації основних видів сільськогосподарської продукції;
            - обсяги державних централізованих вкладень, коштів із місцевого бюджету, а також введення в дію об’єктів соціально-культурної сфери та найважливіших природоохоронних об’єктів (після затвердження відповідних бюджетів).
    3. Рекомендувати виконкомам селищної та сільських рад покласти в основу формування проектів відповідних програм на 2012 рік основні показники Програми економічного і соціального розвитку району.
    4. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Голова районної ради                                                                                                                                                                         С.І. Калашник

УКРАЇНА
КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
/сьома сесія шостого скликання/

РІШЕННЯ

28 грудня 2011 року

Про районний бюджет
на 2012 рік

    Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 77 Бюджетного кодексу України, районна рада вирішила:
    1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2012 рік у сумі 55 252 836 грн. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 53 863 276 грн., спеціального фонду бюджету 1 389 560 грн., у тому числі бюджету розвитку 298 500 грн. (додаток 1).
    2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2012 рік у сумі 55 247 836 грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 53 838 276 грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 1 409 560 грн., у тому числі бюджету розвитку 318 500 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).
    3. Встановити норматив відрахування частини прибутку підприємств та організацій комунальної власності в розмірі 15 відсотків чистого прибутку.
    4. Установити розмір оборотного касового залишку районного бюджету у сумі 10000 грн. Установити профіцит загального фонду районного бюджету в сумі 20000 грн., напрямком якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 5). Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 20000 грн., джерелом покриття якого визначити надходженням коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 5).
    5. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2012 рік (додаток 4):
        - дотації вирівнювання, що одержується з державного бюджету у сумі 29 302 400 грн.;
        - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям у сумі 10 949 300 грн.;
        - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) у сумі 5 152 200 грн.;
        - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби) у сумі 607 800 грн.;
        - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі 526 000 грн.;
        - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» у сумі 386 200 грн.;
        - іншої субвенції з обласного бюджету у сумі 349 086 грн.;
        - іншої субвенції спеціального фонду (бюджету розвитку) з бюджетів сільських та селищної рад у сумі 298 500 грн.;
        - дотації вирівнювання, що одержується з державного бюджету та передається бюджетам сільських рад у сумі 2 186 811 грн.;
        - коштів, що передаються до районного бюджету з бюджету Куликівської селищної ради в сумі 166 660 грн.;
        - іншої субвенції з бюджетів сільських рад на видатки з розвитку дошкільної освіти у сумі 105 386 грн.;
        - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у сумі 339 400 грн.;
        - іншої додаткової дотації до бюджетів сільських та селищної рад у сумі 230 000 грн.;
        - іншої субвенції до обласного бюджету на утримання центрів реабілітації дітей-інвалідів та центри професійної реабілітації у сумі 35 100 грн.;
        - іншої субвенції до бюджету Куликівської селищної ради у сумі 105 386 грн. на видатки з розвитку дошкільної освіти.;
        - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності, що передається бюджетам сільських та селищної рад у сумі 339 400 грн.
    6. Установити, що перерахування дотації вирівнювання бюджетам сільських рад (коштів, що передаються до районного бюджету) здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду районного бюджету згідно із додатком 4 до цього рішення. Суми дотації вирівнювання, що передаються з районного бюджету бюджетам сільських рад, недоодержані згідно з розписом районного бюджету на 2012 рік шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань, перераховуються управлінням Державного казначейства на підставі платіжних доручень фінансового управління районної державної адміністрації бюджетам сільських рад за рахунок доходів загального фонду районного бюджету до 11 числа місяця, наступного за звітним. Суми недоодержаних коштів, що передаються до районного бюджету з бюджету Куликівської селищної ради згідно з розписом на 2012 рік шляхом застосування нормативу щоденних відрахувань, перераховуються управлінням Державного казначейства на підставі платіжних доручень Куликівської селищної ради за рахунок доходів загального фонду селищного бюджету до 10 числа місяця, наступного за звітним.
    7. Установити обсяги надання кредитів з районного бюджету в 2012 році у сумі 5000 грн. (додаток 6).
    8. Затвердити перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 7).
    9. Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2012 рік у сумі 24 300 грн.
    10. Затвердити перелік захищених статей витрат загального фонду районного бюджету на 2012 рік за їх економічною структурою:
         - оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
         - нарахування на заробітну плату (код 1120);
         - придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);
         - забезпечення продуктами харчування (1133);
         - оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);
         - трансферти населенню (код 1340);
         - трансферти місцевим бюджетам (код 1320).
    11. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та районних програм на загальну суму 632 890 грн. (додаток 8).
    12. Затвердити розрахунок міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами сіл та селища відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 року № 1149 «Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами та доповненнями) (додається).
    13. Дозволити фінансовому управлінню райдержадміністрації у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах районного бюджету.
    Перерозподіл, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів районного бюджету по загальному фонду, здійснюється лише за погодженням з постійною комісією районної ради з питань соціально-економічного розвитку та бюджету.
    В міжсесійний період, у виключних випадках, та за обґрунтованими зверненнями, дозволити за спільним розпорядженням голови районної державної адміністрації та голови районної ради, після погодження з постійною комісією районної ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку з наступним затвердженням цього розпорядження рішенням чергової сесії районної ради, протягом 2012 року вирішувати такі питання:
        - виділення інших дотацій та інших субвенцій місцевим бюджетам та додаткових коштів головним розпорядникам районного бюджету;
        - затвердження переліку об’єктів капітального будівництва за рахунок додаткових надходжень до бюджету розвитку;
        - затвердження обсягів надходжень загальнодержавних податків і зборів, за рахунок яких здійснюється перерахування додаткових дотацій місцевим бюджетам.
    14. Надати право районній державній адміністрації відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України отримувати на договірних умовах кошти єдиного казначейського рахунку, без нарахування відсотків за користування цими коштами, на покриття планових обсягів тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
    15. Надати пільги за рахунок коштів районного бюджету:
        - сім’ям загиблих воїнів-афганців з розрахунку 50 відсотків плати за житлово-комунальні послуги, тверде паливо, скраплений газ та послуги зв’язку;
        - сім’ям загиблих військовослужбовців з розрахунку 50 відсотків плати за житлово-комунальні послуги, тверде паливо, скраплений газ та послуги зв’язку;
        - інвалідам по зору І групи із розрахунку 50 відсотків плати за житлово-комунальні послуги, тверде паливо, скраплений газ та послуги зв’язку на пільговика;
        - інваліду армії ІІ групи Гузу Віктору Івановичу з розрахунку 50 відсотків плати за житлово-комунальні послуги;
        - хворим на хронічну ниркову недостатність з розрахунку 100 відсотків вартості проїзду в автомобільному транспорті від місця проживання до лікувальних закладів області.
    16. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
    17. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
    18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку та бюджету.

(додатки)

Голова районної ради                                                                                                                                                                          С.І. Калашник

УКРАЇНА
КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
/сьома сесія шостого скликання/

РІШЕННЯ

28 грудня 2011 року

Про звіт про виконання
районного бюджету за дев’ять місяців 2011 року

    Розглянувши звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за дев’ять місяців 2011 року, відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
    1. Затвердити звіт про виконання загального фонду районного бюджету за дев’ять місяців 2011 року по доходах в сумі 32918481,03 грн., по видатках в сумі 34313634,89 грн.
    2. Затвердити звіт про виконання спеціального фонду районного бюджету по доходах в сумі 1314496,58 грн., по видатках в сумі 1051832,18 грн.

(додатки)

Голова районної ради                                                                                                                                                                          С.І. Калашник

УКРАЇНА
КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
/сьома сесія шостого скликання/

РІШЕННЯ

28 грудня 2011 року

Про Програму зайнятості населення
Куликівського району на 2012-2013 роки

    Із метою забезпечення регулювання ринку праці за допомогою правового, організаційного та економічного механізмів, що створюють умови для забезпечення зайнятості населення та соціального захисту від безробіття, відповідно до статті 14 Закону України «Про зайнятість населення», керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
    1. Затвердити Програму зайнятості населення Куликівського району на 2012-2013 роки (додається).
    2. Районній державній адміністрації організаційно забезпечити виконання завдань та заходів Програми.
    3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Голова районної ради                                                                                                                                                                          С.І. Калашник

УКРАЇНА
КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
/сьома сесія шостого скликання/

РІШЕННЯ

28 грудня 2011 року

Про Цільову соціальну програму розвитку
цивільного захисту Куликівського району на 2012-2015 роки

    Із метою реалізації заходів державної політики щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і їх наслідків, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, вирішення комплексу завдань щодо розв’язання проблем захисту суспільства, національного надбання і довкілля від надзвичайних ситуацій та подій техногенного і природного характеру, визначення шляхів вдосконалення системи забезпечення техногенної і природної безпеки в Куликівському районі та організаційних засад її функціонування, зміцнення технічної і ресурсної бази, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.02.2009р. №156 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту на 200-2013 роки», керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
    1. Затвердити Цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту Куликівського району на 2012-2015 роки (далі – Програма) згідно додатку.
    2. Районній державній адміністрації при формуванні районного бюджету на 2012 – 2015 роки передбачати фінансування видатків на виконання заходів Програми у межах фінансових можливостей бюджету.
    3. Районній державній адміністрації здійснювати координацію виконання заходів, передбачених Програмою.
    4. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності та комунальної власності.

Голова районної ради                                                                                                                                                                          С.І. Калашник

УКРАЇНА
КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
/сьома сесія шостого скликання/

РІШЕННЯ

28 грудня 2011 року

Про Програму «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду – 2» у Куликівському районі на 2012 рік

    Із метою забезпечення реалізації в районі Проекту ПРООН та ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-2», підвищення рівня життя в територіальних громадах шляхом комплексного відновлення, ефективного використання та системного управління базовими об’єктами місцевої інфраструктури, сприяння реалізації проектів громадських ініціатив, поширення досвіду та методів самоорганізації, моделей місцевого самоврядування громад на інші територіальні громади району, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
    1. Затвердити Програму «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – 2» у Куликівському районі на 2012 рік (далі – Програма) згідно додатку.
    2. Районній державній адміністрації:
        2.1. Забезпечити організаційне виконання цієї Програми.
        2.2. При формуванні та виконанні районного бюджету на 2012 рік передбачити фінансування видатків на реалізацію заходів Програми.
    3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування, які прийматимуть участь в реалізації Програми, розробити та затвердити відповідні місцеві програми.
    4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Голова районної ради                                                                                                                                                                          С.І. Калашник

УКРАЇНА
КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
/сьома сесія шостого скликання/

РІШЕННЯ

28 грудня 2011 року

Про районну Програму підтримки
індивідуального житлового будівництва
на селі «Власний дім» на 2012-2015 роки

    Із метою продовження дії районних програм підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім», які успішно впроваджуються з 1999 року, та реалізації заходів, спрямованих на відродження села за рахунок підвищення рівня життєзабезпечення сільського населення, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
    1. Затвердити районну Програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2012-2015 роки (далі – Програма) згідно додатку.
    2. Районній державній адміністрації:
        2.1. Забезпечити організаційне виконання цієї Програми.
        2.2. При формуванні районних бюджетів на 2012-2015 роки передбачати фінансування видатків на реалізацію заходів Програми.
    3. Рекомендувати селищній та сільським радам сприяти реалізації Програми.
    4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Голова районної ради                                                                                                                                                                          С.І. Калашник

УКРАЇНА
КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
/сьома сесія шостого скликання/

РІШЕННЯ

28 грудня 2011 року

Про Програму відзначення пам’ятних дат,
визначних історичних подій, релігійних свят,
ювілеїв та вшанування видатних людей у районі на 2012 рік

    Із метою проведення на належному рівні заходів по відзначенню визначних пам’ятних дат, історичних подій, релігійних свят, ювілеїв та вшанування видатних людей у районі, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
    1.Затвердити Програму відзначення пам’ятних дат, визначних історичних подій, релігійних свят, ювілеїв та вшанування видатних людей у районі на 2012 рік (далі – Програма) згідно додатку.
    2.Районній державній адміністрації:
        2.1. При формуванні районного бюджету на 2012 рік передбачати фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах фінансових можливостей бюджету;
        2.2.Забезпечити реалізацію даної Програми.
    3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань.

Голова районної ради                                                                                                                                                                          С.І. Калашник

УКРАЇНА
КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
/сьома сесія шостого скликання/

РІШЕННЯ

28 грудня 2011 року

Про продовження на 2012 рік дії
«Програми розвитку фізичної культури і спорту
в Куликівському районі на 2007-2011 роки»

     Із метою проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, підтримки дитячого та дитячо-юнацького спорту, створення умов для задоволення потреб громадян у фізичному розвитку, зміцненні здоров’я засобами фізичної культури і спорту, подальшої реалізації пріоритетних напрямків «Програми розвитку фізичної культури і спорту в Куликівському районі на 2007-2011 роки», затвердженої рішенням сьомої сесії п’ятого скликання районної ради від 26 червня 2007 року, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
    1. Продовжити на 2012 рік дію «Програми розвитку фізичної культури і спорту в Куликівському районі на 2007-2011 роки» (далі – Програма) зі змінами та доповненнями згідно з додатком.
    2. Районній державній адміністрації:
        2.1. Забезпечити виконання цих заходів.
        2.2. При формуванні районного бюджету на 2012 рік передбачати фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах фінансових можливостей бюджету.
    3. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань.

Голова районної ради                                                                                                                                                                          С.І. Калашник

УКРАЇНА
КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
/сьома сесія шостого скликання/

РІШЕННЯ

28 грудня 2011 року

Про внесення доповнень до рішення
районної ради від 26 грудня 2008 року
«Про Стратегію розвитку Куликівського району до 2013 року»

    Із метою реалізації стратегічних пріоритетів економічного та соціального розвитку району, підвищення інноваційної активності, покращення рівня та якості життєдіяльності населення та узгодження Стратегії розвитку Куликівського району до 2013 року із Середньостроковою програмою соціально-економічного розвитку Чернігівської області на 2011-2015 роки «Чернігівщина-2015. Спільний шлях до добробуту», районна рада вирішила:
    1. Внести зміни до Стратегії розвитку Куликівського району до 2013 року (затверджена рішенням чотирнадцятої сесії районної ради п’ятого скликання від 26 грудня 2008 року), а саме:
        1.1. Пункт «Стратегія 1.2. Підвищення інвестиційної привабливості району» розділу 5 «Стратегічні напрямки» доповнити пунктом 1.2.5. наступного змісту:
        «1.2.5. Перелік інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток:
        - реконструкція котельні Ковчинської ЗОШ, 2011рік;
        - будівництво блочно-модульної котельні Орлівської дільничної лікарні, 2012 рік;
        - реконструкція каналізаційної мережі, смт Куликівка, 2012 рік;
        - реконструкція дитячого садка у с. Кладьківка, 2012 рік;
        - реконструкція дитячого садка у смт Куликівка, 2008-2013 роки;
        - реконструкція каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання в смт Куликівка, 2012-2013 роки;
        - реконструкція Куликівської ЗОШ І-ІІІ ст., 2012-2013 роки;
        - газопровід - перемичка між Ковчинською та Куликівською АГРС, 2001-2013 роки».
        1.2. Розділ 7 «Операційний план впровадження на 2009-2013 роки» доповнити пунктами 1.2.2.14.-1.2.2.21. наступного змісту:додаток
    2. Районній державній адміністрації здійснювати реалізацію Стратегії із врахуванням внесених змін.
    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Голова районної ради                                                                                                                                                                          С.І. Калашник

УКРАЇНА
КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
/сьома сесія шостого скликання/

РІШЕННЯ

28 грудня 2011 року

Про внесення змін до рішення районної ради від 30 грудня 2010 року
«Про Програму відзначення пам’ятних дат, визначних історичних подій,
релігійних свят, ювілеїв та вшанування видатних людей у районі на 2011 рік»

    Із метою проведення у 2011 році на належному рівні заходів по відзначенню визначних пам’ятних дат, історичних подій, релігійних свят, ювілеїв та вшанування видатних людей у районі, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
    1.Внести зміни до рішення районної ради від 30 грудня 2010 року «Про Програму відзначення пам’ятних дат, визначних історичних подій, релігійних свят, ювілеїв та вшанування видатних людей у районі на 2011 рік» (зі змінами), а саме, План заходів з відзначення пам’ятних дат, визначних історичних подій, релігійних свят, ювілеїв та вшанування видатних людей у районі на 2011 рік викласти в новій редакції (додається).
    2.Районній державній адміністрації передбачити видатки на виконання заходів даної Програми в межах фінансових можливостей районного бюджету.
    3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань.

Голова районної ради                                                                                                                                                                         С.І.Калашник С.І. Калашник

УКРАЇНА
КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
/сьома сесія шостого скликання/

РІШЕННЯ

28 грудня 2011 року

Про внесення змін до рішення районної ради
від 28 вересня 2011 року «Про план роботи
Куликівської районної ради на 2012 рік»

    Із метою організації діяльності районної ради щодо здійснення державної регуляторної політики, відповідно до статей 1, 5, 7, 31, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись пунктом 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
    1.Внести зміни в додаток 2 рішення районної ради від 28 вересня 2011 року «Про план роботи Куликівської районної ради на 2012 рік», а саме доповнити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Куликівської районної ради на 2012 рік пунктом 6 наступного змісту: зміни
    2. Дане рішення оприлюднити на офіційному веб-сайті Куликівської районної ради в п’ятиденний термін з дня його прийняття та підписання, опублікувати в районній газеті «Поліська правда».
    3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови та постійні комісії районної ради.

Голова районної ради                                                                                                                                                                          С.І. Калашник

УКРАЇНА
КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
/сьома сесія шостого скликання/

РІШЕННЯ

28 грудня 2011 року

Про затвердження Переліку об’єктів
спільної власності територіальних
громад сіл, селища Куликівського району

    Із метою забезпечення системного обліку та ведення єдиної бази даних об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Куликівського району, керуючись пунктом 20 частини першої статті 43 та частиною 4 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
    1. Затвердити Перелік установ, закладів, підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селища Куликівського району Чернігівської області, станом на 1 листопада 2011 року, згідно додатку 1.
    2. Затвердити Перелік нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Куликівського району, безпосереднє управління якими здійснює районна рада, станом на 1 листопада 2011року, згідно додатку 2.
    3. Затвердити Перелік нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Куликівського району, безпосереднє управління якими здійснює районна державна адміністрація, станом на 1 листопада 2011року, згідно додатку 3.
    4. Затвердити Перелік транспортних засобів спільної власності територіальних громад сіл, селища Куликівського району, станом на 1 листопада 2011 року, згідно додатку 4.
    5. Визнати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 30 грудня 2010 року «Про затвердження Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Куликівського району».
    6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності та комунальної власності.

(додатки)

Голова районної ради                                                                                                                                                                          С.І. Калашник

УКРАЇНА
КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
/сьома сесія шостого скликання/

РІШЕННЯ

28 грудня 2011 року

Про Перелік об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селища Куликівського району,
що підлягають приватизації у 2012 році

    Із метою забезпечення надходження коштів до районного бюджету, керуючись пунктом 19 частини 1 статті 43 та частинами 5, 6 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
    1. Затвердити Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Куликівського району, що підлягають приватизації у 2012 році, згідно із додатком.
    2. Органу приватизації Куликівської районної ради здійснити заходи по приватизації зазначених об’єктів відповідно до вимог чинного законодавства з питань приватизації та цього рішення.
    3. Офіційним друкованим органом відомостей про приватизацію об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Куликівського району визначити районну газету «Поліська правда».
    4. Право підпису документів при здійсненні процедури приватизації надати голові районної ради.
    5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та соціально–економічного розвитку та комісію районної ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності та комунальної власності.

Голова районної ради                                                                                                                                                                          С.І. Калашник

УКРАЇНА
КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
/сьома сесія шостого скликання/

РІШЕННЯ

28 грудня 2011 року

Про Програму підготовки до відчуження
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл,
селища Куликівського району на 2012 рік

    Розглянувши пропозицію органу приватизації районної ради, керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
    1. Затвердити Програму підготовки до відчуження об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Куликівського району на 2012 рік (далі Програма), що додається .
    2. Виконавчому апарату районної ради забезпечити організацію виконання Програми.
    3. Фінансування Програми здійснювати у межах видатків передбачених районним бюджетом на 2012 рік.
    4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності та комунальної власності.

Голова районної ради                                                                                                                                                                          С.І. Калашник

УКРАЇНА
КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
/сьома сесія шостого скликання/

РІШЕННЯ

28 грудня 2011 року

Про надання дозволу на списання
основних засобів з балансу
відділу освіти райдержадміністрації

    Розглянувши подання постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності та комунальної власності, керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, пунктом 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
    1. Надати відділу освіти Куликівської райдержадміністрації дозвіл на списання з балансу основних засобів:
        1.1. Господарське приміщення (хлів №2) Куликівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, балансовою (первісною) вартістю 19445,00 грн., інвентарний номер 10310002, рік введення в експлуатацію 1976, знаходиться за адресою смт Куликівка, вул. Амосова, 1;
        1.2. Шкільна майстерня Вересоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, балансовою (первісною) вартістю 5249,00 грн., інвентарний номер 10310004, рік введення в експлуатацію 1967, знаходиться за адресою с. Вересоч, вул. Перемоги ,64.
    2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності та комунальної власності.

Голова районної ради                                                                                                                                                                          С.І. Калашник

Інформація
про результати розгляду депутатського запиту, внесеного на п’ятій сесії районної ради шостого скликання

    Депутат Чуян Б.В. звернувся з запитом на п’ятій сесії районної ради щодо видалення аварійних дерев у лісосмузі вздовж автодороги Куликівка-Смолянка-Олишівка.
    Районною державною адміністрацією розглянуто депутатський запит. Відповідно до Тимчасового порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників за межами населених пунктів на території Куликівського району, затвердженого на третій сесії шостого скликання районної ради від 31 березня 2011 року /з подальшими змінами та доповненнями 04.11.2011р./, районною комісією, затвердженою розпорядженням голови райдержадміністрації від 26 серпня 2010 року № 210, у жовтні-листопаді 2011 року проведено обстеження зелених насаджень на земельній ділянці вздовж місцевої обласної дороги 0251005 Куликівка-Смолянка-Олишівка, в межах Смолянської сільської ради та складено відповідний Акт обстеження зелених насаджень, який затверджений головою райдержадміністрації 22 листопада 2011 року.
    На засіданні районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 23.11.2011 року розглянуто питання «Про видалення зелених насаджень вздовж місцевої обласної автомобільної дороги 0251005 Куликівка-Смолянка-Олишівка в межах земель Смолянської сільської ради», прийнято відповідне рішення. 28 листопада 2011 року прийнято розпорядження голови райдержадміністрації № 340 «Про організацію та проведення робіт».
    Розпорядження голови райдержадміністрації від 28.11.2011 року № 340 «Про організацію та проведення робіт», витяг з протоколу №10 від 23.11.2011 року п. 1 «Про видалення зелених насаджень вздовж місцевої обласної автомобільної дороги 0251005 Куликівка-Смолянка-Олишівка в межах земель Смолянської сільської ради», Акт обстеження зелених насаджень вздовж місцевої обласної автомобільної дороги 0251005 Куликівка-Смолянка-Олишівка в межах Смолянської сільської ради направлені в Смолянську сільську раду для подальшого їх виконання.
    На даний час Службою автомобільних доріг у Чернігівській області (власником дороги) проведені всі роботи з оформлення необхідної дозвільної документації на видалення придорожніх насаджень. До кінця року планується видати лісорубний квиток на видалення придорожніх насаджень. Видалення придорожніх насаджень буде проводити суб’єкт підприємницької діяльності Воєдило В.В, з яким Служба автомобільних доріг у Чернігівській області заключила договір на проведення цих робіт. За повідомленням (у телефонному режимі) представника від суб’єкта підприємницької діяльності, роботи по видаленню придорожніх насаджень планується розпочати з 3 січня 2012 року.

Інформація узагальнена виконавчим апаратом районної ради

УКРАЇНА
КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
/сьома сесія шостого скликання/

РІШЕННЯ

28 грудня 2011 року

Про проведення звітів депутатів
районної ради перед виборцями

    Відповідно до статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
    1. Провести у січні-березні 2012 року звіти депутатів районної ради перед виборцями про їх діяльність у раді.
    2. Органам місцевого самоврядування та місцевим органам виконавчої влади, керівникам підприємств, установ та організацій сприяти депутатам районної ради в організації їх звітів перед виборцями, надавати приміщення, інформаційні та довідкові матеріали, необхідні депутатам для проведення звітів.
    3. Депутатам районної ради до 30 березня 2012 року інформувати раду про результати обговорення їх звітів, зауваження і пропозиції, висловлені виборцями на адресу районної ради та доручення, дані депутатам у зв'язку з їх депутатською діяльністю.
    4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності та комунальної власності.

Голова районної ради                                                                                                                                                                          С.І. Калашник

Повернення до списку новин

 

© «Мережа АйТі-Консалтинг », 2006