Головна 
 Районна влада 
 Візитівка району 
 Новини  
 Гуманітарна сфера 
 Відпочинок 
 Довідка 
 Сторінки установ і організацій 
Головна
Пошук
Контакти
Мапа сайту

АВДІЇВСЬКА сільська рада
Голова сільської ради
Дані з історії і сьогодення села
Видатні земляки
Рішення

Пошук по сайту


Авторизація

Запам'ятати мене на цьому комп'ютері
  Забули свій пароль?
  Реєстрація


Головна / Районна влада / Сільради / АВДІЇВСЬКА сільська рада

Дані з історії села Авдіївка і його сьогодення.

Версія для друку Версія для друку

Авдіївка

Довiдка

Село Авдiївка розташоване на сходi Куликiвського району, лiвому березi Десни. Вiдстань вiд районного центру 13 кiлометрiв i 14 кiлометрiв вiд залiзничної станцiї iм.Бориса Олiйника. Межує iз селами Горбово i Ковчин, а за Десною - iз селом Локнисте Менського району. Налiчується 230 дворiв i 491 житель.
Територiя сiльради - 2860 га, землi державної власностi - 560 га, землi приватної власностi - 198 га, землі запасу - 409 га, землі резерву - 151 га.
Iз 491 жителя: 206 чоловiків i 285 жiнок. Осiб вiд 18 до 28 рокiв - 54, вiд 28 до 55 - 156, вiд 60 i старших - 217, дiтей дошкiльного вiку - 17, шкiльного - 47.

З iсторiї села
Назва села походить вiд прiзвища першого поселенця, вiльного українського козака Авдiєва, який зупинився на мальовничому березi Десни i створив поселення, яке згодом стало хутором, а потiм розрослося до села Авдiївка. У його околицях велика кiлькiсть озер i ставкiв: Криве, Колодне, Шаратиха, Дякове, Трьохроге та iншi. Iснує багато переказiв i легенд щодо походження назв водойм. Обриси берегiв озера Трьохрогого дiйсно нагадують три роги. А Люльчина копанка - це штучне озеро, яке пiд час Великої Вiтчизняної вiйни викопав дiд Люлька.
У 17-18 столiттях тут жили державнi селяни i вiльнi козаки. А пiсля скасування крiпосного права за даними 1891 року у Авдiївцi було до 40 казенних (державних) господарств, якi залежали вiд помiщика Селецького i платили за користування землею один карбованець за десятину. 15 козачих господарств платили 35 копiйок за десятину. У 1887 роцi в Авдiївцi збудували земську школу, усi учнi якої вмiщувалися в одному великому класi. Першою вчителькою була Євгенiя Неаполiтанська.
У 1935 роцi в селi вiдкрили семирiчну школу, першим директором якої був П.Є.Шульга. У 1941 роцi нiмецькi окупанти закрили школу, а директора Никифора Мацвiйка розстрiляли.
У 1931 роцi у селi Авдiївка засновано колгосп "3-й вирiшальний". Роками його пiднесення є 60-тi. До вiйни трудодень тут коштував 2,5 карбованця, а пiсля вiйни - 4,5 карбованця.
За перiод 1946-1962 рокiв господарство побудувало кормоцех, кiмнату вiдпочинку для тваринникiв, 25 силосних ям, дитячi ясла, сiльський клуб, бiблiотеку.
У 1959-1963 роках у десять разiв було збiльшено поголiв'я корiв, колгосп збирав по 17 центнерiв з гектара зернових. Досягли надою молока на корову 2449 кiлограмiв. Передова доярка колгоспу У.А.Момот надоювала по 2700 кiлограмiв, а А.I.Антоненко - по 2626 кiлограмiв.
З 1990 року у новозбудованому примiщеннi почала працювати своя сiльська рада, бо до цього часу село було пiдпорядковане Ковчинськiй сiльськiй радi.
На територiї сiльської ради дiє навчально-виховний комплекс, фельдшерський пункт, будинок культури, бiблiотека, вiддiлення зв'язку, АТС, два магазини.
Основними виробничими одиницями на територiї села є СВК "Авдiївський" i обслуговуючий кооператив "Надiя".

Тут вчаться працювати по-європейськи
Сiльськогосподарський обслуговуючий кооператив "Надiя" Галина Миколаївна Iлляш почала створювати у 2000 роцi. Визначити обличчя господарства, бiльш чiтко спрямувати роботу у ньому допомогло спiвробiтництво iз мiжнародною благодiйною фундацiєю "Хайфер". На виконання проекту фундацiї жителi Авдiївки вирощують переданих їм високопродуктивних телиць i, у свою чергу, як вимагають умови, передають перший приплід жiночої статi в дар односельцям.
За проектом "Хайфер" в Авдiївцi вирощується 15 свиноматок i 40 бджолосiмей. При СОК "Надiя" обладнано сучасний молокоприймальний пункт, де якiсть молока визначається за європейськими стандартами.

Невелике господарство
СВК "Авдiївський" (директор I.П.Чобiтько) орендує у населення 503 гектари сiльгоспугiдь. Пiд озимий клин зайнято 95 гектарiв, сiється овес, просо, гречка, а на рештi площi - багаторiчнi трави.
У господарствi 160 голiв великої рогатої худоби, з яких 70 корiв. Є невелика свиноферма - 9 свиноматок. СВК реалiзує поросят по всьому району. Частину земельних паїв люди передали фермеру В.В.Трушу. Орендувати землю планує iнвестор з Чернiгова В.Г.Дзюб. Вiн вже фiнансує господарству закупiвлю посiвного матерiалу, пестицидiв, мiнеральних добрив.
Працює в СВК "Авдiївський" 31 особа.
З турботою про здоров'я
У Авдiївцi невеликий фельдшерський пункт, i нещодавно тут працює молодий спецiалiст Снiжана Володимирiвна Павленко. Допомагає їй молодша медсестра Алла Миколаївна Корявець. Оскiльки це менша одиниця, нiж ФАП, то бiльшого штатного розпису не передбачено, а тому робочий день у медпрацiвникiв дуже часто напружений. Приймають людей на мiсцi, їздять на виклики. Фiнансує ФП сiльська рада i, як вважають медпрацiвники, цiлком задовiльно.

Школа фiзичного розвитку дитини
40 учнiв Авдiївського навчально-виховного комплексу навчає 9 учителiв, з яких двоє мають вищу категорiю, двоє - першу i четверо - другу. Директор школи - старший учитель Володимир Миколайович Мурза.
Навчально-виховний процес у школi частково спецiалiзований у бiк фiзичного розвитку дитини, як пiдмурiвку становлення всебiчно розвиненої особистостi. I дiвчата, i хлопцi найбiльше полюбляють футбол. Авдiївськi школярi - постiйнi призери районних змагань iз легкої атлетики, мiнi-футболу, настiльного тенiсу, а спортивними "зiрками" тут вважають дев'ятикласникiв: Юлю Малюгу, Дiму Атрощенка, Дениса Глузда, Олександра Iвашуту. Дiти також їздять до Ковчинської школи займатися туризмом i на цьогорiчних районних змаганнях вибороли третє мiсце. Головний ентузiаст спортивно-виховної роботи сам директор Володимир Миколайович, i його естафету прийняв син, вчитель фiзвиховання Iгор Володимирович Мурза. Щотижня у кожному класi чотири уроки фiзвиховання, у той час, коли у iнших школах 2-3.
Авдiївськi школярi - також активнi учасники художньої самодiяльностi. А ще неодмiнно треба вiдзначити їх чемнiсть i вихованiсть, повагу до старших.
У дитячому садку НВК 8 малюкiв i двоє вихователiв, є гарна iгрова кiмната, i решта примiщень доглянутi, мають усi необхiднi умови.

Назва села походить від прізвища першого поселенця, вільного українського козака Авдієва, який на березі мальовничої річки Десни зупинився і створив поселення, яке згодом перетворилося в хутір, а потім розрослося і стало селом Авдіївка.
Село Авдіївка відносилось до Куликівського району і мало свою сільську раду. 1955 року сільраду було ліквідовано, а село Авдіївку підпорядковано до Ковчинської сільської ради. В 17-18 століттях в селі жили державні селяни та вільні козаки. Державні селяни відбували панщину.ю 3-4 дні на тиждень працювали на пана. Вільні козаки жили краще, відбували військову службу і за це звільнялись від загальних поборів та повинностей, що їх накладали на селян.

Після знищення кріпосного права 1891 р тут жили до 40 державних господарств " казенні", які залежали від поміщика Селецького і платили за користування землею один крб за десятину. А 15 козачих господарств платили податок 35 коп за десятину.
Більшість землі, лугу, лісу належала поміщикам. Вони ділили населення села на частини по класовому поділу : куркулі, середняки, бідняки і зовсім безземельні селяни. В 1887 році в селі Авдіївка була заснована 4-х річна школа, яку збудувало земство, вона була церковно - приходською школою. Тут вчили дітей багатих селян. Першою вчителькою була Євгенія Миколаївна Ніаполітанська, вона жила при школі біля річки Сула. В школі був один великий клас.
Революційний комітет бідноти, а потім комітет незаможних селян с. Авдіївки утворено в 1917 році. Він проводив свою роботу серед селян за місцеву сільську демократію. Радянську владу було встановлено в 1917 році при повній згоді селянської більшості.
До 1917 року в с. Авдіївка була приватна лавка єврея Берка Мартиновича, який завозив різні товари.
В 1935 році в с. Авдіївці відкрито семирічну школу, де першим директором був Шульга Петро Єфимович. Радянська школа була відокремлена від церкви і тут навчали дітей селян наукою без релігійного впливу. В 1941 році німецькі окупанти закрили школу, а директора школи розстріляли.
В Авдіївці парторгнізація комуністів створилася не відразу. В 1939 році першими кандидатами в члени КП(б) були Антоненко Павло Федорович,Нехай Леонтіц Кузьмович, Ілляш Порфир Григорович, Атрощенко Михайло Степанович.
Під керівництвом КП (б) в 1931 році засновано в с. Авдіївці колгосп "3-й Вирішальний". Першим головою колгоспу було обрано зборами колгоспу Дорошенка Миколу Гавриловича, стійкого більшовика, вірного сина трудового народу. Але куркульські недобитки - бандити чинили опір і в 1934 році під час засідання правління колгоспу, пострілом з обріза через вікно смертельно поранили колгоспного ватажка. Хоронило його все село. І односельчани поклялися довести почату ним справу до кінця. Вони ще тісніше згуртувалися навколо комуністів, які висунули головою колгоспу Павла Федотовича Антоненка та головою сіради Нехая Леонтія Кузьмовича. Вони "разом з трудящими села зробили колгосп передовим, а колгоспників заможними.

За період 1945-1959 роки змінилося шість голів колгоспу. З 1960 року під керівництвом КПРС колгосп " 3-й Вирішальний" пішов на піднесення. До війни трудодень коштував 2 крб 50 коп. А після війни він коштував 4 крб 50 коп.
За період 1946-1962 роки колгоспники побудували кормоцех, кімнату відпочинку для тваринників, 25 силосних ям, дитячі ясла, сільський клуб на 100 чоловік, гараж для5 автомашин, бібліотеку на 5 тис.426 книг, два магазини, пилораму,закладено фундамент для будівництва школи, проведено радіо з Ковчина. За період 1959-1963 роки колгосп придбав 10 тракторів, 6 комбайнів, в 10 раз збільшено стадо корів, колгосп збирав по 17 ц з га зернових. Дійних корів -330 штук, свиней - 840 шт,овець - 755шт. Утворено куреферму - 609 шт,качкоферму —447 шт, гусяча ферма-237 шт, 45 шт. кролів.
Колгосп добився надою молока на корову на рік по 2449 кг. На 100 га угідь вироблено молока по 345,6 цнт на рік, одержано яєць на рік 54 тис.шт, м"яса кролів 2,6 цнт, м"яса птахів - 30,5 цнт на рік.
Передовики колгоспу- доярка Момот Уляна Андріївна, яка надоювала на рік по 2700 ккорову, Антоненко Анастасія Іванівна - про 2626 кг на корову, Атрощенко Єфросинія Григорівна - пташниця, яка одержала по 120 яє на кожну курку несушку на рік.
62 році всієї землі в колгоспі було 2675 га , з них : сільськогосподарських земельних угідь 2148 га, орної землі - 1030 га, сіножатей - 629 га, пасовищ- 464 га, саду - 25 га, лісів і загарників - 101 га, непридатної землі - 302 га.
В 1913 році, зі слів старожила Братусенко К.А., який тоді працював писарем , було 350 дворів з загальною кількістю населення 1400 чоловік. За 1959 рік по даних перепису населення було 1240 чоловік.ю з них чоловіків -491, жінок-749.
"На 1 січня 1963 року було 379 дворів з населенням 1287 чоловік. В 1932 році в селі Авдіївка засновано сільський клуб і в цьому ж році була заснована бібліотека в сільраді. В 1965 році була збудована нова школа на 5 класів. В 1967 році в березні місяці в с. Авдіївка було підключено до державної електромережі. Жителі села почали купувати телевізори, холодильники, електроприлади.
Село розвивалось, люди почали за нелегку працю отримувати зароблені гроші, жити заможніше.

З 1990 року почала працювати своя сільська рада в новозбудованому приміщенні в центрі села, бо до цього часу село було підпорядковане до Ковчинської сільської ради.
На даний час загальна площа населеного пункту становить 2860, 3 га, під забудовою та присадибними ділянками - 195 га, орна земля - 164 га, пасовища 502 га, сільгоспугідь 2325 га, сіножатей - 624,3 га
На 1 Травня 2006 року кількість дворів в селі всього 333 ( з них 98 дачники) , населення 501 чоловік.
Пенсіонерів - 236 чоловік, працездатного населення - 200 чоловік, непрацездатного - 228 чоловік, зайняті - 102 чоловік, безробітні - 66 чоловік, інвалідів ВВВ - 2, учасників бойових дій - 6, ліквідаторів аварії на ЧАЕС - З, воїнів - афганців - 2.
На території сільської ради розташовані такі установи - навчально -виховний комплекс ( школа - сад), ФАЛ, будинок культури, бібліотека, відділення зв"язку, АТС, два магазини.
Основною виробничою одиницею на території села є сільськогосподарський виробничий кооператив " Авдіївський" і обслуговуючий кооператив " Надія".
Земля розпайована на земельні частки /паї/, видані Державні акти на право власності на земельну ділянку. СВК " Авдіївський " взяв в оренду 291 земельний пай ( ріллю), що складає 492, 3 га. Решта 111 земельних паїв в оренду не здані.

       
© КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА, 2014-2021