Головна 
 Районна влада 
 Візитівка району 
 Новини  
 Гуманітарна сфера 
 Відпочинок 
 Довідка 
Головна
Пошук
Контакти
Мапа сайту

ГОРБІВСЬКА сільська рада
Голова сільської ради
Історична довідка
Видатні земляки
Декларація

Пошук по сайту


Авторизація

Запам'ятати мене на цьому комп'ютері
  Забули свій пароль?
  Реєстрація


Головна / Районна влада / Сільради / ГОРБІВСЬКА сільська рада

Історична довідка

Версія для друку Версія для друку

З історiї села

За давньою легендою - перший поселенець в селi мав прiзвище Горбiль, звiдси i пiшла назва села.
За новою версiєю - перше поселення вiдбулося 29 травня 1567 року на пiвденно-захiдному березi рiчки Угор, яка на той час була повноводою. Тут стояв могутнiй листяний лiс, ця мiсцевiсть носила назву Горбов - бор. Звiдси i назва села.
У 1861 роцi у Горбовому жило 1800 чоловiк. Найбiльше було козацьких дворiв -145, крiпацьких - лише 7. Чотири обiйстя належали дворянам.
Початкову школу в селi вiдкрили у 1860 роцi. На той час село було волосним центром. У 1875 роцi за одними даними почала дiяти земська школа, а за iншими - однокласне народне училище, у якому навчалося 80 хлопчикiв i 10 дiвчаток. У Горбовому тодi було 1,5 тисячi чоловiк, отже, школу вiдвiдувало дуже мало дiтей.
У 1906 роцi в школi навчалося 120 учнiв.
Вперше радянську владу в селi проголосили в 1918 роцi. Волосний виконком очолював Iван Трикашний, мiж селянами було роздiлено землю помiщика Iващенка.
У 1920 роцi вiдкрито ветеринарну дiльницю.
У 1929 роцi в селi був органiзований ТСОЗ, в який увiйшло 12 дворiв бiднякiв. Головою був присланий iз Чернiгова двадцятип’ятитисячник Блищик. З Чернiгова також були виданi безоплатно плуги та кiннi сiвалки. Завершилася колективiзацiя у 1934 роцi, створено колгосп «9 сiчня». У 1935 р. почав працювати пологовий будинок.
У 1930 роцi в селi почав дiяти лiкнеп. У 1933 роцi було вiдкрито семирiчну школу, а в 1939 р. - середню. Пiд час Великої Вiтчизняної вiйни фашистами було закатовано 19 активiстiв, на пiдневiльнi роботи до Нiмеччини вiдправлено сто чоловiк. Опiр окупантам чинив партизанський загiн, до якого з Горбового пiшло 20 чоловiк. На фронтi захищали Вiтчизну 418 горбiвцiв, iз них 183 нагороджено орденами й медалями. 21 вересня 1943 р. радянськi вiйська звiльнили село вiд фашистiв.
У пiслявоєннi роки горбiвцi тяжкою працею почали пiднiмати колгосп. Будувалися тваринницькi примiщення, було збудовано в 1950 р. двi невеликi електростанцiї.
У 1970 р. побудовано будинок культури, у 1984 р. - нове примiщення середньої школи. У 1983 р. колгосп «9 сiчня» переiменовано в «Дружбу», а в 1994 р. вiн став КСП «Дружба».
У 1997 р. за кошти сiльгосппiдприємства та з допомогою австрiйцiв i жителiв села була збудована церква Богородицi.
У 2000 р. господарство реформувалося в СВК, а в березнi 2007 р. - в ТОВ «Егрес-Агро».
Нинi на територiї сiльської ради дiють середня школа, дитячий садок, вiддiлення зв’язку, бiблiотека, храм Богородицi, ФАП, християнський центр реабiлiтацiї наркоманiв i алкоголiкiв «Спасiння» (с.Уборки»), 4 магазини, три з них - приватнi.

Сiльгосптовариство: зміни на краще

У березнi 2008 року в с.Горбове прийшов iнвестор - ТОВ «Агро-Альфа» (директор О.О.Кобзуненко, Полтавська область). За цей перiод в господарство iнвестовано близько 2,5 млн.грн.
У сільгосппідприємстві працює 76 чоловiк. Посiяно 673 га кукурудзи на зерно, 86 га - вiвса.
Проведено пiдживлення i обробiток отрутохiмiкатами озимих культур, що займають площу 630 га, у тому числi: пшеницi - 157 га, жита 381 га, рiпаку 92 га.
Проведено дискування грунтів, якi ранiше не оброблялися. За цей перiод значно зросла заробiтна плата й становить бiльше 500 грн.

Школа - скарбниця знань

Горбiвська ЗОШ I-III ст. має назву - школа козацького гарту. У ЗОШ навча-ється 176 учнiв, працює 31 педагогiчний працiвник. Серед них - учитель-методист Валентина Федосiївна Прокопович, 5 - старших учителiв, 5 - вiдмiнникiв освiти. Ви-щу категорiю мають 13 учителiв, першу - 10. Директор школи - учитель вищої категорiї Сергiй Iванович Петров.
У минулому навчальному роцi школа працювала над проблемою: реалiзацiя особистiсно зорiєнтованого навчального процесу через профiльне навчання, гуртки, факультативи. Впровадження iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй в навчально-виховному процесi та управлiнськiй дiяльностi.
Гасло школи: «Гартуємо розум, душу й тiло». ЗОШ має свiй гiмн. Тут створена й дiє за власною програмою козацька республiка «Кетяги калини». Працювали 23 факультативи, 12 гурткiв i 4 спортивнi секцiї. Серед них - дитяче об’єднання «Козачата», євроклуб, iсторико-краєзнавчий загiн «Пам’ять», фiлiал Куликiвської ДЮСШ, вiйськово-патрiотичний клуб «Пошук».
Учнi Горбiвської школи - учасники районних, обласних, всеукраїнських олiмпiад i конкурсiв. Серед них - неодноразовий переможець Оксана Шикула, зокрема цьогорiчних конкурсiв - «Iсторiя мiст i сiл України», «Легенди рiдного краю».
У цьому роцi вчителi Л.О.Баглай, Т.А.Шемендюк, С.М. Пономаренко, О.М.Павленко були учасниками обласного конкурсу «Модель компетентного випускника».
Турбота про здоров’я односельцiв

Про це в Горбовому дбають завiдуюча фельдшерсько-акушерським пунктом Свiтлана Дмитрiвна Шемендюк та патронажна медсестра Тетяна Михайлiвна Логвин, молодша медична сестра Марія Василівна Адряник.
У ФАПi дiють фiзичний кабiнет, акушерський i манiпуляцiйна. Здiйснюється прийом хворих, обслуговуються виклики на дому. У середньому за допомогою звертається 20 хворих щодня.
Щосуботи працює стоматологiчний кабiнет, який має сучасне обладнання. Горбiвцiв обслуговують лiкарi з Чернiгова.
При ФАПi працює аптечний пункт, яким завiдує Валентина Якiвна Лошакова.
Дякуючи спонсорам iз Австрiї, зроблено ремонт примiщення ФАПу.

Осередок культури

У с.Горбове функцiонує будинок культури, який очолює Микола Михайлович Новоселець. Художнiй керiвник - Галина Вiталiївна Повжик, золотий голос нашого краю.
Самодiяльний хоровий колектив, який 26 рокiв носить звання народного, знають далеко за межами району. Його незмiнний керiвник - Василь Петрович Скиба - Заслужений працiвник культури України.
У будинку культури дiє клуб любителiв пiснi «Орфей» i 14 клубних формувань: хоровий, вокальний, сольного спiву, фольклорний, вокально-iнструментальний, художнього читання, духових iнструментiв, ансамбль народних музик, танцювальний i iншi.
Галина Повжик, i її донька Лiля, сестра Валентина i племiнниця Янiна - лауреати 13 Мiжнародного фестивалю сiмей «Вiд роду - до народу».

Сiльська бiблiотека –

одна з кращих у районi, налiчує 750 користувачiв. Її завiдуюча Валентина Сте-панiвна Єрофеєва, бiблiотекар - Iнна Шикула.
У жовтнi бiблiотека вiдзначатиме 60-рiчний ювiлей.
Тут дiє клуб за iнтересами «Диво калинове», проводяться бесiди, оформляються книжковi виставки лiтератури, тематичнi викладки.

Дитячий садок «Сонечко»

Дiтлахам Горбового тепло i затишно в цьому дошкiльному закладi, яким керує досвiдчений педагог Тамара Миколаївна Беленок. Iз нею завжди поруч - 2 вихователi. У рiзновiковiй групi 23 дiтей.
Педагоги дитсадка працюють над проблемою: «Виховання дiтей засобами народознавства».
У дитсадку є народознавча кiмната, кiмната казок, фiтовiтальня. Традицiєю стало в цьому дошкiльному закладi проводити вечорницi, народні свята - Iвана Купала та Спаса та ін.
Вихованцi дитячого садка беруть участь у всiх святах села i навiть - району. Вони не лише вмiють добре повеселитися, але й збирають лiкарськi рослини.
Завдяки спонсорам iз Австрiї в дитсадку «Сонечко» зроблено поточний ремонт.


Село Горбове розташоване на півночі Куликівського району в 15 км від районного центру і є центральною садибою Горбівської сільської ради, куди входить ще два малих села Уборки та Глузди, на відстані відповідно 7 і 9 км від центральної садиби.
Відстань до обласного центру - 35 км. Відстань до залізниці – 4 км.
Сполучення з районним і обласним центрами – автобусне та залізницею.
Село розташоване на рівнинній місцевості за 7 км від р. Десна в зоні лісостепу.
За давньою легендою – перший поселенець в селі мав прізвище Горбіль, звідси пішла і назва села.
За новою версією – перше поселення відбулось 29 травня 1567 року на південно-західному березі річки Угор, яка на той час була повноводною, на підвищеному місці. В той час тут був могутній листяний ліс, ця місцевість носила назву Горбов-бор. Звідси і назва села.
В 1929 році був в селі організований ТСОЗ, в який увійшло 12 дворів бідняків. Головою був присланий робітник із Чернігова двадцятип’ятитисячник Блищик. З міста Чернігова були також видані безоплатно плуги та кінні сівалки.
В 1934 році було повністю завершено колективізацію і створено колгосп „9 Січня”, який пізніше перейменовано в „Дружбу”.
На території сільської ради проживає Кавалер Ордена Леніна , Герой Соціалістичної праці , делегат 22 з” їзду КПРС Вакула Марія Гнатівна.

В селі існує самодіяльний хоровий колектив, який 25 років носить звання народного, керує ним наш земляк Василь Петрович Скиба, заслужений працівник культури України.


       
© КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА, 2014-2021          

Радио онлайн