Головна 
 Районна влада 
 Візитівка району 
 Новини  
 Гуманітарна сфера 
 Відпочинок 
 Довідка 
Головна
Пошук
Контакти
Мапа сайту

ДРІМАЙЛІВСЬКА сільська рада
Голова сільської ради
Історія і сьогодення
Історична довідка
Видатні земляки
Декларація

Пошук по сайту


Авторизація

Запам'ятати мене на цьому комп'ютері
  Забули свій пароль?
  Реєстрація


Головна / Районна влада / Сільради / ДРІМАЙЛІВСЬКА сільська рада

Історія і сьогодення

Версія для друку Версія для друку

З iсторiї села

Першi офiцiйнi вiдомостi вiдносяться до 1666 року, коли проходив перепис населення. У Дрiмайлiвцi тодi було 24 селянськi i 20 козацьких дворiв. А звiдки назва? Село утворилося серед дрiмучих лiсiв. Є також народна згадка, що прiзвище першого поселенця було Дрiмайлiвець або Дремайлов чи Дреман.

У 1762 роцi село подароване I.М.Скоропадському. На той час у ньому була дерев’яна Iллiнська церква, а на поштовiй станцiї зупинявся, щоб помiняти коней, О.С.Пушкiн, їдучи у пiвденне заслання. До 1861 року 114 селянських сiмей належали помiщику Кушелеву-Безбородьку, а до 1917 року велику кiлькiсть землi i лiсiв мала графиня Мусiна-Пушкiна. Перед Першою свiтовою вiйною у Дрiмайлiвцi жило 3340 чоловiк. Дiяли церковно-приходська i земська школи, було 5 лавок, 3 кузнi i 10 маслобоєнь.

У 1919 роцi до Дрiмайлiвки вступили бiльшовики. У 1928 роцi створено товариство по обробiтку землi, яке об’єднало 14 господарств. На його базi виник колгосп iм. Ленiна. Розкуркулено i виселено iз села близько 10 сiмей, а заможного селянина Юхима Кучинського мiсцевi активiсти замордували.

У 1933 роцi у Дрiмайлiвцi був добрий врожай, але держава все вивезла. Страшний голод подекуди навiть призводив до канiбалiзму. Люди їли кору дерев, полову, гнилу картоплю.

У роки нiмецько-фашистської окупацiї в лiсах поблизу Дрiмайлiвки дiяло партизанське з’єднання «За Батькiвщину» i знищило на залiзницi не один ворожий ешелон. На фронтах Другої свiтової вiйни полягло 268 дрiмайлiвцiв.

Пiсля повоєнної вiдбудови найвищих економiчних показникiв колгосп iм.Ленiна досяг у 1970-1980 роках. За роки десятої п’ятирiчки, коли головою правлiння був Микола Iванович Кучинський, вироблено 13840 тонн зерна, 18163 тонни картоплі, 339 тонн льоноволокна, 1935 тонн м’яса.

25 колгоспникiв мали високi урядовi нагороди - орденом Ленiна за вирощування нетелiв i вiдгодiвлю свиней вiдзначено Ганну Олексiївну Мехед. Орденом Трудового Червоного Прапора - механiзатора Iвана Дмитровича Опанасенка. Кавалером цього ордена став згодом Володимир Васильович Попугаєв.

Останнi двадцять рокiв господарством успiшно керує Iван Миколайович Безпалий. Господарство примножувало успiхи, помiтно зросла виконавча дисциплiна. Пiсля 1991 року СТОВ «Сiверське» не лише зберегло матерiальну базу, а й працювало з прибутком, а тепер, з приходом iнвестора, отримало новий поштовх до розвитку.

У селi функцiонують ЗОШ I-II ступенів, лiкарська амбулаторiя, вiддiлення зв’язку, Свято-Iллiнська церква.

Доля господарства у надiйних руках

СТОВ «Сiверське» двадцять рокiв керує I.М.Безпалий. Досвiдчений аграрiй розвивав, пiдносив господарство до 1991 року i зумiв утримати вiд занепаду i мати прибуток у першi роки незалежностi.

На сучасному етапi господарство вагомо пiдтримав iнвестор з Полтавської областi, фiрма «Агро Альфа», яка обробляє близько 100 тисяч гектарiв землi у Полтавськiй i Чернiгiвськiй областях.

У весняну посiвну 2008 року у СТОВ «Сiверське» вкладено майже 900 тисяч гривень. Це дало можливiсть значно краще обробити землю, відчутно пiдвищити заробiтну плату працюючим.

Посiяно бiльше 900 га ярих культур, 247 га - кукурудзи. У грунт внесено 108 тонн мiнеральних добрив. Господарство почало орендувати землю у Хибалiвцi i Вересочi.

СТОВ «Сiверське» має бiльше 500 голiв великої рогатої худоби, i iнвестор зацiкавлений у подальшому розвитку тваринництва.

Реалiзацiя моделi школи майбутнього

У Дрiмайлiвськiй ЗОШ I-II ступенів навчається 70 учнiв. У педколективi 16 вчителiв. Директор Любов Iванiвна Безпала - вчитель-методист, Заслужений працівник освіти. Учитель-методист також викладач iноземної мови Олена Iванiвна Дитюк, старший учитель - Наталiя Сергiївна Iванченко. Вищу категорiю мають 6 педагогiв, другу - 3, решта - молодi спецiалiсти.

Педколектив працює над реалiзацiєю особистiсно орiєнтованого пiдходу до учня, i вже 10 рокiв впроваджує педагогiчнi iдеї В.О.Сухомлинського. Школа є обласним експериментальним майданчиком.

Накопичено значний досвiд роботи з обдарованими дiтьми. Велика увага придiляється естетичному вихованню. Окрасою районних свят став шкiльний хореографiчний колектив, яким багато рокiв керує Лiдiя Гойденко.

Серед учнiв, якi є гордiстю школи, директор називає Ангелiну Музику - президента школи, Оксану Секереш, Юлю Данилевську та інших.

Лiкарська амбулаторiя - без лiкаря

Проблема ця, на жаль, є хронiчною для Дрiмайлiвки. А завiдує амбулаторiєю М.В. Супрун. Вона, а також Н.М.Клименко нещодавно пройшли пiдготовку i працюють медсестрами загальної практики сiмейної медицини. В.А.Литвиненко - дiльнича медсестра. Медичний заклад веде амбулаторний прийом хворих i має денний стацiонар на два лiжка, обслуговуються виклики на дому. Цьому допомагає наявна машина «швидкої допомоги». Поряд iз амбулаторiєю працює аптека.

       
© КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА, 2014-2021          

Радио онлайн