Головна 
 Районна влада 
 Візитівка району 
 Новини  
 Гуманітарна сфера 
 Відпочинок 
 Довідка 
Головна
Пошук
Контакти
Мапа сайту

ДРОЗДІВСЬКА сільська рада
Голова сільської ради
Історична довідка
Видатні земляки
Рішення
Декларація

Пошук по сайту


Авторизація

Запам'ятати мене на цьому комп'ютері
  Забули свій пароль?
  Реєстрація


Головна / Районна влада / Сільради / ДРОЗДІВСЬКА сільська рада

Історична , соціально-економічна та культурна довідка с. Дроздівка Куликівського району Чернігівської області

Версія для друку Версія для друку

З iсторiї села

С.Дроздiвка - центр сiльської ради. Розташо-вана за 8 км вiд районного центру та за 10 км вiд залiзничної станцiї iм.Бориса Олiйника (колишня Дроздiвка).
Село Дроздiвка виникло у першiй чвертi шiстнадцятого столiття. Селяни i козаки разом iз сотником Дроздом поселилися на невеличкiй рiчцi Близниця. У даний час вiд рiчки залишилось лише озеро в центрi села. У 1760 роцi у селi була церква i 116 козацьких дворiв. Бiльша частина земель належала помiщику Михайлу Селецькому, який побудував цегельний завод. Крiм Селецьких, земельнi володiння мали i iншi помiщики. Найбiльшi належали спадкоємцям священика Якова Прокоповича -252 десятини. У 1876-77 рр. у Дроздiвцi працювали цегельний завод, двi кузнi, сiм олiйниць, 58 вiтрякiв. А вже на початку двадцятого столiття лише у одного заможного селянина Ф.Д.Богомаза було чотири кузнi, три пшонодерки, ручна вовнодерка, кiлька соломорiзок, три кiннi молотарки тощо. У той час дроздiвчани сiяли льон, ячмiнь, горох, жито, саджали картоплю. Також вирощували худобу, яка неодноразово експонувалась на виставцi у Нiжинi. У тi часи зароджувались традицiї меценатства. Чотири брати iз дворянської родини Прокоповичiв побудували у Дроздiвцi нову кам'яну церкву, поштове вiддiлення , лiкарню. Вони вiддали селу майже все, що мали: землю, власнi будинки, кошти у банках, якi видавались найбiднiшим людям. Василь Прокопович пожертвував на будiвництво нової школи 10 тисяч карбованцiв, яка була збудована у 1898 роцi. У 1998 роцi в Дроздiвцi широко вiдмiчалось 100-рiччя цього навчального закладу.
У 1889 роцi на кошти Дем'яна Прокоповича вiдкрито ковальсько-слюсарну майстерню. Тут навчались дiти навiть з iнших губернiй. У 1915 почало дiяти земське училище. Завідував майстернею, а потім викладав в училищі І.Д.Горбенко. Подiї 1917 року, жорстока громадянська вiйна багато у чому змiнили життя Дроздiвки. Ревком, який очолив учасник штурму Зимового палацу у 1917 роцi Н.I.Точоний, подiлив землі, вилучені у багатих. Всього було роздiлено 7 тисяч гектарiв порiвну на душу населення. Це породило невдоволення у багатих. Тому в цей перiод у селi велась жорстока класова боротьба. У 1923 роцi в селi побудували паровий млин. У цьому ж - сiльський будинок культури, дiяла лікарня. Працювала чотирирiчна трудова школа. У 1925 роцi вiдкрилась семирiчка. У 30-ті роки на базi колишнього земського училища органiзовано ремiсничо-технiчну школу.
Перiод Великої Вiтчизняної вiйни - ще одна трагiчна й героїчна сторiнка в життi с.Дроздiвка. Окупанти вивезли iз села до Нiмеччини 3000 тонн хлiба, 3600 голiв овець, 1200 голiв великої рогатої худоби, 2450 коней. Було спалено двоповерхове примiщення школи, зруйновано цегельний завод. У селі діяла підпільна організація, партизанський загін,який очолив М.Г.Чечевиця. Пізніше він увiйшов до з'єднання "За Батькiвщину", налiчував 60 чоловiк. У боях із загарбниками вiдзначились партизани: П.Г.Заплюйко, М.Г.Чечевиця, I.Т.Боклажко, I.О.Шумал, Ю.Є.Кусенко. У Житомирськiй областi загинув смертю хоробрих партизан I.С.Андрушко, iменi якого названо районний центр в цiй областi. 1200 жителiв села брали участь у Великiй Вiтчизнянiй вiйнi - 818 нагороджено урядовими нагородами. 170 молодих людей загнано у неволю. 386 жителiв не поверну-лось з вiйни. На їх честь в селi збудовано обелiск Слави (1968 р.). У Дроздівці поховано Героя Радянського Союзу С.I.Довгого, уродженця Сумської областi, який загинув, визволяючи Дроздiвку у 1943 роцi.
Iз радiстю зустрiли у Дроздiвцi визволення i вiдразу дружно взялися до працi. До кiнця 1944 року стали до ладу 4 шкiльнi примiщення, бiблiотека, клуб, лiкарня. Поступово зростало виробництво у мiсцевому колгоспi. За колгоспнi кошти в селi збудовано двоповерхову школу, заасфальтовано дороги. За самовiддану працю багато жителiв села нагороджено державними нагородами. У 1976 роцi звання Героя Соцiалiстичної Працi отримала завідуюча тваринницькою дільницею Г.М.Пилипенко. Село на 90 % газифiковано. Центральна частина села має водогiн. 80 % дорiг - тверде покриття.

СВК "Дроздiвський"
У 1928 роцi в Дроздiвцi було створено перший колгосп "Червоний партизан", у 1934 їх дiяло вже чотири, в їх користуваннi було 6500 га землi.
Першим у районi орденом Трудового Червоного Прапора був нагороджений у 1936 роцi тракторист I.Г.Гордiєнко. Iнтенсивно зростало виробництво у дроздiвському колгоспi у 70-80-х рр.
У 2001 роцi було утворено СВК "Дроздiвський". У 2007р. в господарствi вироблено i реалiзовано продукцiї на 1 млн. 333 тис.грн., в т.ч. 461 тонну молока, намолочено 857 тонн зерна.
У листопаді 2008 р. почало діяти ПП "Куликівські аграрні інвестиції". Підприємство взяло в оренду 402 га землі на 10 років.

Сільські орденоносцi:
Шумал Микола Іванович,
Кравченко Михайло Федорович,
Близнюк Олександра Григорівна,
Смаль Катерина Калениківна,
Корж Олексій Савич,
Джума Віктор Григорович,
Ярмоленко Павло Петрович

Школа - осередок освіти і культури
Перша школа в Дроздів ці збудована в 1898 р., 1903 - присвоєно звання Василя Прокоповича. У 1982 р. на кошти мiсцевого колгоспу збудовано сучасну школу на 320 мiсць.
Нинi в Дроздiвськiй ЗОШ I-III ст. навчається 94 учнi, працює 19 учителiв. Директор школи Л.М.Лiвенко - Заслужений працiвник освiти України.
Дроздiвська ЗОШ - школа радостi i добра, її обереги - лелеки i ялини. Вона має свiй гiмн. У школi працюють гуртки, факультативи, спортивнi секцiї. На кошти меценатiв вiдкрито комп'ютерний клас. Дiє в школi учнiвська президентська республiка.

Турбота про здоров`я односельців
Медичнi послуги жителям Дроздiвки надають працiвники ФАПу (фельдшер i три медсестри). ФАП дiє з 2002 року, а до цього (iз 1998 р.) була лiкарська амбулаторiя i iнфекцiйне вiддiлення Куликiвської ЦРЛ. До 1998 р. медобслуговування в Дроздiвцi здiйснювала сiльська лiкарня. Перша лікарня збудована братами Прокоповичами.
Працiвники ФАПу обслуговують дроздiвцiв i вдень, i вночi, поспiшають до хворих за викликом у всi куточки села.

Стаціонарне відділення територіального центру соціальної допомоги самотнім престарілим (будинок-iнтернат) вiдкрито в Дроздiвцi в 1998 р. Він розрахований на 25 чоловiк, нинi тут знаходиться 16 осiб. Примiщення iнтернату побудовано бiльше ста рокiв меценатами - братами Прокоповичами. Розпочалася його реставрацiя. Добру справу Прокоповичiв продовжують сучаснi меценати.
       
© КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА, 2014-2021          

Радио онлайн