Головна 
 Районна влада 
 Візитівка району 
 Новини  
 Гуманітарна сфера 
 Відпочинок 
 Довідка 
 Сторінки установ і організацій 
Головна
Пошук
Контакти
Мапа сайту

Державна казначейська служба
Куликівське відділення Чернігівської міжрайонної державної податкової інспекції

Пошук по сайту


Авторизація

Запам'ятати мене на цьому комп'ютері
  Забули свій пароль?
  Реєстрація


Головна / Гуманітарна сфера

Державна казначейська служба

Версія для друку Версія для друку

Участь у семінарі щодо виконання Державних цільових програм.

9 вересня у приміщенні Куликівської районної державної адміністрації відбувся семінар, на якому розглядалося питання умов та перспектив Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки для власників житлових будинків та квартир у багатоквартирних житлових будинках.

У заході взяли участь Голови Куликівської РДА та Районної ради, розпорядники та одержувачі бюджетних коштів,керівники підприємств району, голови ОСББ (об’єднання співвласників багатоквартирних будинків), та активні громадяни району.

У семінарі також приймав участь начальник Управління Державної казначейської служби України у Куликівському районі Чернігівської області Савицький Юрій Михайлович, який висказав своє бачення, щодо умов та переваг отримання кредитування в державних банках АТ «Ощадбанк» та АБ «Укргазбанк».

>Начальник Управління           Ю.М.Савицький.
Після проголошення незалежності України в 1991 році, в країні виникло питання створення органу, який би контролював надходження і видатки державних коштів. В 1993 році у Куликівському районному фінансовому управлінні була створена група із двох чоловік, які займалися питаннями державного бюджету.
Пізніше, 27 квітня 1995 року, вийшов Указ Президента “Про Державне казначейство Ураїни”.
Управління Державного казначейства у Чернігівській області було засноване 1 грудня 1995 року, а у лютому 1996 року - відділення Державного казначейства у Куликівському районі.
Державне казначейство України є урядовим органом державного управління, що діє у складі Мінфіну і йому підпорядковується. Казначейство є учасником системи електронних платежів Національного банку. Хочеться відмітити, що відділення Державного казначейства у Куликівському районі у жовтні 2000 року першими в Україні ввійшли в систему електронних платежів НБУ.
Відділення Держказначейства у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну та Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 року №1232.

1.Основними завданнями відділення Держказначейства є:

     1) забезпечення казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів на основі ведення єдиного казначейського рахунка, що передбачає:
          розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів; 
          контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов'язань та проведенні платежів за цими зобов'язаннями; 
          в межах своїх повноважень контроль за дотриманням учасниками бюджетного процесу бюджетного законодавства;
          ведення бухгалтерського обліку і складення звітності про виконання державного та місцевих бюджетів;
     2) управління наявними фінансовими ресурсами, що ним обліковуються;

2. Віддлення Держказначейство відповідно до покладених на нього завдань:

          1) здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів. 
          2) управляє наявними фінансовими ресурсами, що ним обліковуються, у тому числі в іноземній валюті, у випадках, передбачених законодавством, надає на зворотній основі позики за рахунок тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунка; 
          3) відкриває, веде та закриває рахунки в органах Казначейства; 
          4) провадить безспірне списання коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів і бюджетних установ, за рішенням, яке було прийняте державним органом, що відповідно до закону має право на його застосування; 
          5) повертає кошти, помилково або надмірно зараховані до бюджету, заподанням органів стягнення, яким відповідно до законодавства надано право стягнення до бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших надходжень; 
          6) нараховує штрафи за неповне або несвоєчасне повернення суми надмірно сплачених податків відповідно до законодавства; 
          7) веде базу даних про зведену мережу розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, розподіл показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань у розрізі розпорядників і одержувачів бюджетних коштів; 
          8) подає розпорядникам і одержувачам бюджетних коштів витяг з розпису державного бюджету та зміни до нього; 
          9)веде бухгалтерський облік операцій з виконання державного та місцевих бюджетів, складає звітність про виконання державного, місцевих і зведеного бюджетів, та подає звітність органам законодавчої і виконавчої влади у обсязі та у строки, визначені бюджетним законодавством; 
          10)здійснює за дорученням Мінфіну погашення та обслуговування державного боргу в національній та іноземній валюті; 
          11)забезпечує функціонування багаторівневої інформаційно- обчислювальної системи, внутрішньої платіжної системи, вживає заходів до захисту інформації; 
          12) у межах своїх повноважень виконує контрольні функції, пов'язані із:  
               - здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень;  
               - відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису державного та місцевих бюджетів;  
               - відповідністю платежів узятим зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;  
               - витрачанням бюджетних коштів у процесі проведення перевірки відповідності підтвердних первинних документів розпорядників бюджетних коштів бюджетним асигнуванням та вимогам бюджетного законодавства;  
              - дотриманням єдиних правил ведення бухгалтерського обліку, складенням звітності про виконання бюджетів та кошторисів бюджетних установ;  
               - здійсненням інших повноважень учасників бюджетного процесу відповідно до законодавства;  
          13) надає консультаційну допомогу учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до його компетенції;  
          14)здійснює добір, розстановку працівників відділення Держказначейства;  
          15)виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

3. Відділення Держказначейства має право:

           1) відкривати поточні рахунки в іноземній валюті та рахунки для виплат готівкою в Національному банку та інших банках; 
          2) розміщувати в банках тимчасово вільні кошти, що ним обліковуються, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; 
          3) залучати працівників інших державних органів, спеціалістів і фахівців-експертів для розгляду питань, що належать до його компетенції; 
          4) ініціювати у межах наданих законодавством повноважень припинення асигнувань та зупиняти проведення операцій з бюджетними коштами у разі вчинення учасником бюджетного процесу бюджетного правопорушення; 
          5) надавати послуги (у тому числі платні), пов'язані з обслуговуванням бюджетних коштів, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; 
          6)вимагати від посадових осіб підприємств, установ і організацій дотримання установленого порядку казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів, ведення бухгалтерського обліку, складення звітності; 
          7) звертатися до суду, в тому числі у разі виявлення бюджетних правопорушень; 
          8) проводити конференції, семінари та наради з питань, що належать до його компетенції; 
          9)одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, підприємств, установ, орг анізацій і банків пояснення, довідки, інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань; 
          10) здійснювати в межах своїх повноважень співробітництво з управлінням.

4.Відділення Держказначейства в межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання.

5.Відділення Держказначейства очолює начальник, який в установленому порядку призначається на посаду і звільняється з посади управлінням Державного казначейства в Чернігівській області за погодженням Державного казначейства України.

На сьогоднішній день, згідно штатного розпису, відділення Державного казначейства у Куликівському районі складається з таких структурних підрозділів:
          1. Керівництво. 
          2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності. 
          3. Відділ виконання державного та місцевих бюджетів. 
          4. Обслуговуючий персонал. 
Штатна чисельність працівників відділення складає 12,5 одиниць.

       
© КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА, 2014